Regulamin kursów

Zasady uczestnictwa w zajęciach

1.W zajęciach może uczestniczyć Słuchacz, który:

a. zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązał się do jego przestrzegania,

b. nie zalega z regulowaniem należności,

c. stosuje się do zasad regulaminu,

d. bierze systematycznie udział w zajęciach.

2. Kursy prowadzone są przez cały rok w formie trymestralnej – nowe kursy ruszają raz na trzy miesiące. Kursy zaczynamy 4 razy w roku – w październiku, styczniu, kwietniu oraz w lipcu. Istnieje także możliwość tworzenia dedykowanych grup w innych terminach. Jeden trymestr to 44 godziny lekcyjne. Zajęcia odbywają się w godzinach porannych, popołudniowych i wieczornych, od poniedziałku do niedzieli. Sam możesz wybrać kiedy chcesz chodzić na zajęcia. Polski Instytut Językowy działa przez cały rok, ale mamy zaplanowane wakacje dla naszych studentów.

3. Plan zajęć zbliżającego się trymestru dostępny jest w biurze Polskiego Instytutu Językowego w trakcie rekrutacji. Kiedy poznamy twój poziom, będziemy mogli zaproponować ci konkretne dni i godziny zajęć tak, byś mógł wybrać najdogodniejszy dla ciebie termin.
Zajęcia odbywają się:
– trzy razy w tygodniu w 90-minutowych blokach (2×45 min) w poniedziałki, środy i piątki.
– dwa razy w tygodniu w 90-minutowych blokach (2 x 45 min) w poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki,  
– raz w tygodniu w bloku 3-godzinnym (4 x 45 min) w piątki, soboty lub niedziele.  
Rekrutacja na kursy zaczyna się na około trzy tygodnie przed rozpoczęciem nowego trymestru. Ruszamy z rekrutacją 4 razy w roku – w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.

4. Nauka języka obcego prowadzona jest w małych grupach: 5-9 osobowych. W sytuacjach wyjątkowych Szkoła zastrzega sobie prawo do czasowego zwiększenia liczebności grupy.

5. Przydział do grup ustalany jest po wcześniejszej rozmowie z lektorem prowadzącym zajęcia.

6. W przypadku wolnych miejsc w grupach istnieje możliwość dołączenia do trwających już zajęć w trakcie trwania kursu.

7. Słuchacz ma prawo do uzyskania informacji na temat postępów w nauce, w tym otrzymania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu na danym poziomie (dot.Słuchaczy, którzy mają min. 60% frekwencji; zaświadczenie jest wydawane na życzenie).

Płatności

1. Cena kursu uzależniona jest od przynależności Słuchacza do grupy.

2. Cena kursu podana w cenniku obejmuje lekcję oraz podręcznikoraz zaświadczenie uczestnictwa w kursie.

3. Opłatę za kurs można dokonać gotówką w biurze lub kartą platniczą też przelewem na konto.

MBANK S.A.
Kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK
PL56 1140 2004 0000 3002 7844 0765

FUNDACJA MOBI
UL. MAZOWIECKA 12/24
00-048 WARSZAWA

Tytuł płatności: Opłata za kurs językowy

Nie zapomnij o wpisaniu swojego imienia i nazwiska w tytule przelewu, szczególnie jeżeli płatność jest dokonywana z konta jakiejś organizacji lub twojego znajomego.

4. Oczekujemy dokonania pełnej opłaty za kurs w ciągu trzech dni po podpisaniu umowy uczestnictwa w kursie. Płatność jest potwierdzeniem Twojego uczestnictwa w kursie. Jeśli jej nie będzie w ustalonym czasie, stracisz swoje miejsce w grupie.

Reklamacji

1. O rezygnacji z kursu należy poinformować sekretariat Szkoły Językowej drogą pisemną (adres: 00-048 Warszawa, ul.Mazowiecka, 12/24 Fundacja MOBI). Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia umowy. Za jej termin końcowy przyjmuje się dzień następujący 30 dnia od daty pisemnego wypowiedzenia umowy.

2. Zwrot środków będzie dokonany na konto bankowe w ciągu 14 dni od przyjęcia rezygnacji.